fbpx
Logistica - Rolul său în succesul economic al unei firme - pttexpress.ro

Diversele activități economice activează pe piață cu scopul de a obține profit, utilizând în acest sens numeroase operațiuni care să le maximizeze șansele de succes în fața concurenței tot mai acerbe. Printre acestea se află și logistica, departament nelipsit din cadrul marilor firme ce activează pe piețele naționale și internaționale. Domeniul logisticii este unul extrem de complex, acoperind o gamă variată de activități, însă, în principal, scopul acesteia este să asigure într-un mod cât mai eficient fluxul de mărfuri, de la furnizori către producători și de la producători la clienți. Conceptul de logistică a pătruns relativ recent în domeniul afacerilor, însă preocuparea pentru transportul și distribuirea unor mărfuri este la fel de vechi ca și civilizația umană. 

În articolul de mai jos veți afla cum a evoluat de-a lungul timpului activitatea logistică și care au fost etapele în utilizarea ideilor ei în diverse business-uri. De asemenea, veți afla care sunt principalele funcții și activități logistice care ar putea să contribuie într-un mod evident la creșterea profitabilității majorității afacerilor. 

1. Istoricul conceptului de logistică

Istoricul conceptului de logistică - pttexpress.ro

Logistica în afaceri are o istorie destul de redusă ca întindere, abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea activitatea devenind una uzuală. O altă activitate umană a beneficiat extrem de mult de pe urma încercărilor de a asigura un transport cât mai eficient al bunurilor, și anume războiul, care deși este un eveniment tragic și plin de pagube umane și materiale, este în același timp o perioadă de progrese în diverse domenii. 

Încă din Antichitate diverse armate care desfășurau lupte la distanțe impresionante de locul de origine aveau în componență specialiști a căror îndatorire era de a se asigura că soldații au la dispoziție armele și hrană necesare. Romanii s-au remarcat ca experți în această privință, având în vedere că imperiul creat era extins pe trei continente, ceea ce presupunea o grijă mare legată de asigurarea necesităților soldaților.

În secolul al XVII-lea logistica devine o parte specială a armatei, francezii fiind primii care și-au dat seama că un război poate fi câștigat doar dacă soldații au la dispoziție ce le este necesar în orice moment. Al doilea război mondial a fost, însă, perioada în care logistica și-a arătat adevărata valoare, armata americană ducând-o la o adevărată artă, pentru că soldații săi erau răspândiți în întreaga lume și aveau nevoie de cantități impresionante de arme, unelte, muniții și alte bunuri. 

Tranziția din domeniul militar către domeniul civil a fost făcută imediat după sfârșitul războiului prin aplicarea planului Marshall, prin care SUA au sprijinit democrațiile din vestul Europei pentru a-și reveni cât mai rapid din șocul provocat de război. După finalizarea acestui plan, mulți dintre specialiștii armatei americane au trecut în domeniul civil, fiind angajați de diverse companii pentru a pune la punct activitățile lor din ce în ce mai extinse la nivel local, național și internațional. 

2. Ce este logistica și cum influențează evoluția afacerilor

Ce este logistica și cum influențează evoluția afacerilor - pttexpress.ro

În trecut afacerile se dezvoltau la nivel local, având un număr relativ redus de clienți, ceea ce nu punea dificultăți în privința aprovizionării cu materii prime, a păstrării acestora până la manufacturare și a desfacerii lor către clienți. În secolul al XX-lea domeniul afacerilor a cunoscut un progres exploziv, provocat de creșterea populației și, mai ales, de utilizarea tehnologiei în activitățile economice. 

Într-o perioadă relativ scurtă de timp afacerile au trecut de la nivel local la nivel național și apoi internațional. Această modificare, la care se adaugă și producția din ce în ce mai mare, necesară pentru satisfacerea cererii, a dus la nevoia de a transporta materiile prime și cele finite la distanțe impresionante. Din această nevoie s-a dezvoltat activitatea de logistică definită într-un mod simplist ca fiind asigurarea condițiilor optime de producție prin furnizarea unor bunuri de calitate, la costuri accesibile, în locul și la timpul potrivit. 

2.1. Definiția termenului de logistică

Începând cu anii ‘60 ai secolului trecut, termenul de logistică a fost definit în moduri diverse, în funcție de evoluția activității în plan practic. Astfel, în anii menționați logistica era văzută doar din punctul de vedere al distribuției fizice a mărfurilor prin atenția asupra manipulării mărfurilor din locul în care se produceau și până la consumator. 

Ulterior, definiția conceptului de logistică devine mai complexă prin introducerea termenului de lanț logistic, un termen care acoperea toate operațiunile implicate în oferirea la timp a produselor către consumatori, atât în ceea ce privește transportul, cât și a stocării și gestionării stocurilor, a manipulării, ambalării și livrării lor. În prezent definiția logisticii este completată punându-se accent și pe valoare informației, fluxul acesteia din urmă fiind considerat primordial în succesul în afaceri. 

2.2. Evoluția logisticii în domeniul afacerilor

Primele eforturi cu adevărat de introducere a logisticii în domeniul civil au fost făcute în anii ‘70, în SUA. În această perioadă avea loc o dezvoltare fără precedent a transporturilor de mărfuri între diverse companii ce activau în state diferite, ceea ce a dus la o nevoie de planificare a acestora pentru atingerea unei eficiențe cât mai sporite. Logistica acestei perioade a fost mai mult empirică, bazată pe experiența transportatorilor și nu pe existența unor departamente specializate în acest domeniu. 

În anii ‘80 apare conceptul de lanț logistic ca mijloc de reducere a costurilor, integrându-se pe lângă transporturi și depozitarea mărfurilor și distribuirea cât mai rapidă a produselor. Un rezultat al acestor eforturi a fost apariția sistemului just in time, care presupunea ca diversele produse să fie disponibile exact atunci când apărea necesitatea utilizării lor. În practică ideea se manifestă sub forma realizării unor sisteme de depozite așezate în locuri optime, care să permită o distribuire cât mai exactă a mărfurilor. 

În anii ‘90 logistica devine o parte integrantă a marilor afaceri, companiile înființând departamente specializate, cu atribuții specifice, unde specialiștii luau măsuri exacte pentru accelerarea și optimizarea transporturilor. În ultimii douăzeci de ani a avut loc perioada de glorie a logisticii, în special prin utilizarea tehnologiei moderne în acest domeniu. Tehnica IT, Internetul și monitorizarea prin GPS a dus la o eficiență fără egal a manipulării produselor. 

În prezent tendința de bază în domeniu este externalizarea serviciilor de logistică prin apelarea la companii specializate, care știu să pună în practică noile descoperiri și aplicații. Afacerile din România sunt din ce în ce mai mult ajutate de aceste servicii specializate de logistică, ce utilizează inovații de ultimă oră. 

3. Funcțiile și principalele activități logistice

Funcțiile și principalele activități logistice - pttexpress.ro

Logistica în afaceri are un rol din ce în ce mai important în ultimii ani, fiind privită ca un mijloc de eficientizare în condițiile în care vechile metode au fost duse aproape de perfecțiune și îmbunătățirea lor nu mai are efecte vizibile. Limitarea și micșorarea costurilor în ceea ce privește transportarea, depozitarea și distribuirea mărfurilor pot să ducă la creșteri vizibile ale profitului, mai ales în condițiile în care tehnologia modernă permite acest lucru în proporții de negândit până de curând. 

Principalele funcții ale logisticii în afaceri se referă atât la partea internă a activității economice, cea care are loc în interiorul spațiului, cât și la logistica externă. În ce privește logistica internă trebuie menționat faptul că se ocupă cu diverse activități ce au loc în spațiul de producție, cum ar fi transportul intern, depozitarea, manipularea și controlul mărfurilor. Nu trebuie neglijate nici operațiunile de împachetare – reîmpachetare și de asigurare a unui flux al informațiilor cât mai precis. 

Logistica externă are un rol mai important în ceea ce privește aprovizionarea și distribuirea. Pentru o aprovizionare eficientă este indicat să se pună la punct un lanț logistic complet, în care sunt implicate de multe ori firme diferite. Logistica trebuie să asigure o colaborare perfectă în ceea ce privește realizarea unor costuri minime cu privire la pregătirea comenzilor, depozitarea produselor și distribuirea acestora într-un timp cât mai scurt. 

Distribuția poate fi optimizată prin deciziile de amplasare a depozitelor în poziții optime, care să limiteze cât mai mult costurile cu privire la transport, manipulare, securitate. Ea trebuie să țină cont și de elementele conjuncturale neașteptate, ce ar putea să afecteze transferul produselor de la producător la consumator. 

3.1. Logistica transportului

Transporturile reprezintă principalul domeniu în care logistica poate să facă diferența. Un transport deficitar al materiei prime și al producției finale poate avea efecte extrem de distructive asupra afacerilor, putând duce chiar la falimente costisitoare. Logistica intervine prin alegerea formelor de transport potrivite (rutier, feroviar, acvatic sau aerian). În trecut companiile aveau propriile servicii de transport, dar de multe ori acestea nu puteau face față și duceau la pierderi importante. Tendința actuală este să se apeleze la firme specializate de logistică ce activează la nivel național și internațional și care au cunoștințe și suport material pentru a face față celor mai complicate cerințe. 

În această privință lucrurile nu se rezumă doar la simplul transport din punctul A în punctul B, ci trebuie să se țină cont și de elemente cum ar fi gruparea mărfurilor din mai multe motive: pentru a se putea beneficia la maxim de spațiu, să se îndeplinească unele formalități vamale corecte, pentru recepționarea într-un timp cât mai scurt a produselor sau pentru perioada cât mai scurtă a transportului între expeditor și destinatar, precum și integritatea mărfurilor din punct de vedere fizic sau calitativ. 

3.2. Logistica depozitării

Depozitarea are un rol esențial în majoritatea afacerilor. Fie că este vorba despre materii prime, fie despre materii finite, societățile comerciale au nevoie de spații în care acestea să fie păstrate cu cheltuieli minime până la momentul în care sunt necesare atât pentru producție, cât și pentru distribuire. Organizarea depozitării în funcție de regulile logisticii duc la scăderea vizibilă a costurilor cu depozitarea, precum și la utilizarea cât mai eficientă a spațiului disponibil. 

Există mai multe metode prin care logistica depozitării se poate face într-un mod performant. Printre acestea se numără:

  • Utilizarea tehnicii just in time presupune manipularea mărfurilor în așa mod încât acestea să ajungă în depozit cu foarte puțin timp înainte de a fi folosite. Prin această tehnică spațiul de depozitare poate să fie mai restrâns, manipularea mărfurilor va fi mai lejeră, iar cheltuielile cu întreținerea și siguranța sunt ținute sub control;
  • Tehnica modernă poate genera fluxuri performante ale mărfurilor la intrarea și ieșirea din depozit. Un exemplu în acest sens este întrebuințarea tehnologiei RFID prin care obiectele de inventar primesc o etichetă specială, ce poate fi identificată de la distanță prin intermediul undelor radio. Sistemul complet automatizat oferă informații precise și instantanee cu privire la ceea ce se află în depozit la un moment dat;
  • Utilizarea tehnicii în manipularea mărfurilor poate să eficientizeze procesul și, în același timp, să micșoreze cheltuielile legate de personal. Din ce în ce mai multe depozite sunt dotate cu roboți manipulatori, care asigură o fluență deosebită a mărfurilor. 

3.3. Logistica distribuției

Distribuția mărfurilor către cumpărători are un rol important, mai ales în ultimii ani când domeniul online este din ce în ce mai folosit pentru achiziționarea diverselor produse. Soluția optimă în această privință este apelarea la firme de curierat și logistică care au o acoperire completă. Asigurarea unui flux logistic complet este primordială pentru satisfacerea cererii clienților cât mai rapid și fără probleme. 

De la preluarea comenzilor până la împachetarea, manipularea și trimiterea către clientul final sistemul trebuie să funcționeze fără probleme, ca un întreg, fiind un furnizor de plus valoare a afacerii. Degeaba produsul este de cea mai bună calitate dacă distribuirea este deficitară, de multe ori acest motiv fiind unul primordial în trecerea către concurență a unor cumpărători fideli. 

În concluzie, logistica a încetat să fie o parte secundară a dezvoltării afacerilor, în prezent fiind văzută ca o soluție perfectă de eficientizare a afacerilor. Sistemul logistic trebuie să funcționeze ca un lanț neîntrerupt, care să asigure transportul, depozitarea și manipularea mărfurilor într-un mod cât mai eficient și cât mai rapid. 

Data publicării articolului decembrie 24, 2021 9:48 am, data updatării acestuia ianuarie 14, 2022 1:31 pm
Categoria din care face parte articolul: Noutăți PTT Express